Vandscooterbevis
Instagram

Vandscooterbevis

Har du en vandscooter eller lignende fartøj, eller påtænker du at købe en. Så skal du have dig et vandscooterbevis, jf. lovgivningen. Reglerne gælder altid, når du er fører, uanset om du er lejer eller ejer af vandscooteren.


Et vandscooterbevis sikrer, at du som fører af vandscooter eller lignende fartøjer har et grundlæggende kendskab til sejlads og fartøj. I vandscooterprøven skal du vise dit kendskab til søvejsregler, demonstrere sejlads ved forskellige hastigheder, herunder styring og manøvrering under acceleration ved høj og lav hastighed. Derudover vil prøven medvirke til sikker adfærd og løbende vurdering af risici under sejladsen.


Hos Board:Up North kan vi både tilbyde at afholde et vandscooterkursus eller vi kan stille med en censor for afholdelse af en vandscooterprøve for grupper, klubber, sejlskoler eller lign.


Vandscooterkursus: For dig der ønsker at tilegne dig øgede færdigheder i brugen af vandscooter, for at du er bedre rustet til at føre en vandscooter. Kurset afsluttes med afholdelse af en vandscooterprøve.


Rekvirering af censor: For grupper, klubber, sejlskoler eller lign. der ønsker at få en censor ud for afvikling af en vandscooterprøve. I har f.eks. selv afholdt et vandscooterkursus, hvor I mangler en censor for afholdelse af selve vandscooterprøven. 

 

Prøveaflæggeren skal være fyldt 16 år ved afholdelse af vandscooterprøven.


Søfartsstyrelsens godkendelse af Board:Up North forfindes her.