Kursus sikkerhed

Kursus sikkerhed


Vi er meget opmærksomme på, at sikkerheden på samtlige af vores kurser er i orden, og at vores kursister kender til de sikkerhedsmæssige forholdsregler, som gør sig gældende på et givent kursus. Alle instruktører i Board:Up North er uddannet gennem TrygFonden Kystlivredning eller lign. og har modtaget relevante kurser og uddannelser i sikkerhed og undervisning. Alle instruktører har dermed den fornødne viden, for at kunne varetage en given undervisning sikkert og forsvarligt.

Inden afholdelse af et kursus vil vores instruktører udarbejde den lovpligtige sikkerhedsinstruks for det pågældende kursus, som efterfølgende vil være tilgængeligt for alle kursister. Sikkerhedsinstruksen og andre relevante sikkerhedsinformationer vil altid blive gennemgået ved kursets start og vil blive repeteret dagligt ved kurser af flere dages varighed.


Aktiviteter ved vand kan få alvorlige konsekvenser, hvis man som kursist ikke respekterer og/eller forstår de oplyste sikkerhedsforanstaltninger. Derfor er det vigtigt altid at lytte til instruktørernes sikkerhedsinstrukser og efterleve dem på bedste vis. Du er naturligvis altid velkommen til at stille uddybende spørgsmål vedr. sikkerheden - hellere spørg en gang for meget end en gang for lidt. Hvis alle kursister forstår og respekterer de pågældende sikkerhedsinstrukser for kurset, så vil risikoen for en fatal ulykke kunne minimeres betragteligt.


Forsikring:

Inden du møder op på et af vores kurser, bør du altid have styr på dine egne forsikringer. Du skal kontrollere, at dit forsikringsselskab gennem din ulykkesforsikring dækker de aktiviteter, som du skal deltage i på kurset. Nogle forsikringsselskaber påkræver en udvidet ulykkesforsikring, men da selskaberne dækker forskelligt, bør du altid kontrollere din egen forsikring, inden du møder på kurset.


Nyttige links omkring sikkerhed ved og på vandet:

Respekt for vand: www.respektforvand.dk

Søfartsstyrelsen: www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoesTilbage til:Instagram